اکران مستند زمستان یورت در دانشگاه امیر کبیر

نخستین سالگرد ریزش معدن زمستان یورت،مطالبات معدنچیان به کجا رسید؟ 🔵دوشنبه،ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ 🔴دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سالن فجر ➕اکران مستند#زمستان_یورت

شبکه های احتماعی نویسنده

شما چی فکر میکنید ؟

توجه : آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.