عماریار
عماریار
موضوع
|
|
|
آموزش
|
کتاب
|
اکران
|
|
بلاگ
خانه
آموزش
کتاب
اکران
مشارکت و همکاری
موضوع
استکبار جهانیاستکبار اقتصادیاستکبار سیاسیاستکبار فرهنگی و رسانه‌ایتقابل با آزادی خواهانحقوق بشر آمریکاییاقتصادیتولید و کارآفرینیحمایت از کالای ایرانیراهبردهای اقتصادیفقر و فاصله طبقاتیانقلاب اسلامیتقابل با استکبار جهانیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیامنیتیسرمایه‌های انسانیسیاستعلومدفاع مقدسروایت فتحمادران و همسران شهدانقش بانوان در جبههدهه فجرروابط بین المللشهدای ترورصدور انقلاببیداری اسلامیمحور مقاومتمدافعان حرمفتنه 88فعالیت های مردمیاردوهای جهادیبسیججهاد سازندگیمبارزات قبل از انقلابنفوذنقد درون گفتمانینقد اقتصادینقد سیاسی و قضایینقد فرهنگی و اجتماعیتاریخیتاریخ تمدنتاریخ سیاستتاریخ علومدانش و فناوریانرژی هسته ایبرق و فناوری اطلاعاتخودروسازیسایر علومصنایع نظامیفضانظام آموزشیسبک زندگیآداب و رسومبحران جمعیتتربیت فرزندتشکیل خانوادهریحانهعفاف و حجابفرهنگ عمومیسرگرمیسلامت و تندرستیامنیت غذاییپزشکیطب سنتیشخصیت نگارادیان و مذاهبدانشمندانسیاستمدارانشاعران و هنرمندانشهدا و رزمندگانمردمیورزشکارانمحیط زیستانسان و طبیعتحیوانات و طبیعتکشاورزی و دامپرورینهضت مردمیآئین‌های مذهبیاسلام هراسیتبلیغ اسلامدست هم رو بگیریمروحانیت و طلابسیره علماکرونا و مامسجد محوروحدت و تقریب مذاهبورزش و تندرستیی- کلبه کرامت
ژانر
قالب

برگزاری اکران مردمی آنلاین

در شرایط کنونی، حتی اگر کرونا هم نبود بسیاری از مردم فرصت کافی برای حضور در اکران‌های عمومی را ندارند. عماریار در پاسخ به این شرایط امکان برگزاری اکران‌های مردمی آنلاین را فراهم کرده است که در آن تا ۱۰۰ نفر از مخاطبان می‌توانند به‌صورت همزمان یک فیلم را تماشا و در مورد آن با هم گفت‌وگو کنند. مزیت دیگر این اکران آن است که شما می‌توانید ساعت نمایش مجازی فیلم را مشخص کنید و مخاطبان خود (همکاران، اقوام، دوستان، هم‌مسجدی‌ها، اهل محل و…) را به حضور در آن دعوت کنید. جالب اینجاست که به‌رغم نوظهور بودن این نوع از اکران، استقبال مردم از آن، نسبت به اکران‌های فیزیکی بیشتر است. در هر صورت شما در اینجا می‌توانید یک سینمای مجازی را مدیریت کنید و از فروش آن نیز سهیم شوید.

  • علاقه‌مندان به «برگزاری اکران مردمی آنلاین» می‌توانند از طریق تکمیل این فرم، نحوه همکاری خود را با عماریار را اعلام نمایند: