خانه
کتاب
اکران
مشارکت
موضوع
استکبار جهانیاستکبار اقتصادیاستکبار سیاسیاستکبار فرهنگی و رسانه‌ایتقابل با آزادی خواهاناقتصادیتولید و کارآفرینیحمایت از کالای ایرانیراهبردهای اقتصادیفقر و فاصله طبقاتینقد اقتصادیانقلاب اسلامیتقابل با استکبار جهانیجهاداردوهای جهادیجهاد سازندگیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیجامعهسیاستعلومنظامی و اطلاعاتیدفاع مقدسروایت فتحمادران و همسران شهدانقش بانوان در جبههدهه فجرروابط بین المللشهدای ترورصدور انقلاببیداری اسلامیمحور مقامتمدافعان حرمفتنه 88مبارزات قبل از انقلابنفوذنقد درون گفتمانینقد اقتصادینقد سیاسی و قضایینقد فرهنگی و اجتماعیتاریخیتاریخ تمدنتاریخ سیاسیتاریخ فناوریدانش و فناوریانرژی هسته ایخودروسازیصنایع نظامیفضافناوری اطلاعاتنظام آموزشیسبک زندگیآداب و رسومبحران جمعیتتربیت فرزندتشکیل خانوادهریحانهعفاف و حجابسرگرمیسلامت و تندرستیامنیت غذاییپزشکیطب سنتیشخصیت نگارادیان و مذاهبدانشمندانسیاستمدارانشاعران و هنرمندانشهدامردمیورزشکارانمحیط زیستانسان و طبیعتحیات وحشنهضت مردمیآئین‌های مذهبیاسلام هراسیتبلیغ اسلامروحانیت و طلابسیره علماوحدت و تقریب مذاهبورزش و تندرستی
ژانر
قالب
عماریار
خرید اشتراک عماریار
  • تماشا هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ به صورت نامحدود.
  • به صورت حلال و قانونی، از تماشای فیلم‌ها بهره‌مند شوید.
  • امکان دانلود آثار، محدود به دو دانلود در روز می‌باشد.
  • شما با خرید و دریافت اشتراک، از صاحبان و تولیدکنندگان آثار حمایت می‌کنید.
  • آثار آموزشی، مستقل بوده و با خرید اشتراک امکان تماشای آنها وجود ندارد.
هفت روزه
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
یک ماهه
۱۸,۰۰۰ تومان
خرید
سه ماهه
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید
شش ماهه
۷۹,۰۰۰ تومان
خرید
یک ساله
۱۴۵,۰۰۰ تومان
خرید
به مبالغ فوق، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
بازگشت به صفحه اصلی
شماره تماس پشتیبانی: ۰۲۱۴۲۷۹۵۹۱۰