خانه
آموزش
کتاب
اکران
مشارکت و همکاری
موضوع
استکبار جهانیاستکبار اقتصادیاستکبار سیاسیاستکبار فرهنگی و رسانه‌ایتقابل با آزادی خواهانحقوق بشر آمریکاییاقتصادیتولید و کارآفرینیحمایت از کالای ایرانیراهبردهای اقتصادیفقر و فاصله طبقاتیانقلاب اسلامیتقابل با استکبار جهانیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیامنیتیسرمایه‌های انسانیسیاستعلومدفاع مقدسروایت فتحمادران و همسران شهدانقش بانوان در جبههدهه فجرروابط بین المللشهدای ترورصدور انقلاببیداری اسلامیمحور مقامتمدافعان حرمفتنه 88فعالیت های مردمیاردوهای جهادیبسیججهاد سازندگیمبارزات قبل از انقلابنفوذنقد درون گفتمانینقد اقتصادینقد سیاسی و قضایینقد فرهنگی و اجتماعیتاریخیتاریخ تمدنتاریخ سیاستتاریخ علومدانش و فناوریانرژی هسته ایبرق و فناوری اطلاعاتخودروسازیسایر علومصنایع نظامیفضانظام آموزشیسبک زندگیآداب و رسومبحران جمعیتتربیت فرزندتشکیل خانوادهریحانهعفاف و حجابفرهنگ عمومیسرگرمیسلامت و تندرستیامنیت غذاییپزشکیطب سنتیشخصیت نگارادیان و مذاهبدانشمندانسیاستمدارانشاعران و هنرمندانشهدا و رزمندگانمردمیورزشکارانمحیط زیستانسان و طبیعتحیوانات و طبیعتکشاورزی و دامپرورینهضت مردمیآئین‌های مذهبیاسلام هراسیتبلیغ اسلامدست هم رو بگیریمروحانیت و طلابسیره علماکرونا و مامسجد محوروحدت و تقریب مذاهبورزش و تندرستی
ژانر
قالب
عماریار
خرید اشتراک
خرید اشتراک عماریار
  • تماشا هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ به صورت نامحدود.
  • به صورت حلال و قانونی، از تماشای فیلم‌ها بهره‌مند شوید.
  • امکان دانلود آثار، محدود به دو دانلود در روز می‌باشد.
  • شما با خرید و دریافت اشتراک، از صاحبان و تولیدکنندگان آثار حمایت می‌کنید.
  • آثار آموزشی، مستقل بوده و با خرید اشتراک امکان تماشای آنها وجود ندارد.
یک ماهه
۲۴,۰۰۰ تومان
خرید
سه ماهه
۶۷,۰۰۰ تومان
خرید
شش ماهه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید
یک ساله
۲۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
به مبالغ فوق، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
بازگشت به صفحه اصلی
شماره تماس پشتیبانی: ۰۲۱۴۲۷۹۵۹۱۰