جست‌و‌جو
جستجوی پیشرفته
  عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید.
سبد خرید
مجموع : 0 تومان
اعمال کد
قیمت نهایی : 0 تومان
خانه
رویدادها
مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره)
خانه
مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره)

مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره)

1244
1400
فارسی

چرا این جلسات برگزار می‌شود؟! همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است. تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است. بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟ عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.

+
بیشتر
13+
مناسب برای سنین بالای 13 سال
تهیه شده :
خانه هم بازی
دسته‌بندی :
دوره های آموزشی
دانلود
20%
(5)
رای
سرفصل‌ها
سرفصل‌ها
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت اول
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت دوم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت سوم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت چهارم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت پنجم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت ششم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت هفتم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت هشتم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت نهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت دهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت یازدهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت دوازدهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت سیزدهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت چهاردهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت پانزدهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
 • مبانی تربیت سیاسی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) - قسمت شانزدهم
  دانلود
  شرح دوره
  <p>چرا این جلسات برگزار می‌شود؟!</p> <p>همه انقلاب‏‌های الهی و ازجمله انقلاب اسلامی بر مدار انسان های آگاه، متعهد، دردمند و اهل عمل راه‌‏اندازی و اداره می‏‌شود و در اصل مبتنی بر مردم هستند و در نتیجه برای تداوم حرکت در مسیر، مسالۀ تربیت نیروی انقلابی خیلی جدی و مهم است.</p> <p>تربیت انقلابی ساحت‌‏های مختلفی دارد؛ مانند عرصۀ اجتماعی، عرصۀ اقتصادی و… که یکی از این عرصه‌‏ها تربیت سیاسی است.</p> <p>بدیهی‌‏ست؛ هر مدل تربیتی، چهارچوب نظری مشخصی برای نشان دادن ابعاد و قواعد مساله دارد. در انقلاب اسلامی نیز؛ چهارچوب نظری‏‌مان مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی(ره) است که به ما می‏‌گوید در مدل تربیتی مطلوب؛ نیروی انقلابی چه ویژگی‌‏هایی دارد و چه راهبردهای تربیتی‏‌ای را باید دنبال کنیم؟</p> <p>عمدۀ مباحث در این زمینه معمولا گزاره محور مطرح می‏شود؛ اما در این دوره به‌‏جای بیان گزاره‏‌ها به‏‌دنبال آن هستیم منظومۀ فکری امام خمینی (ره) بررسی بشود و براین اساس ویژگی‏‌های ضروری و مورد توجه در تربیت انقلابی استخراج گردد.</p>
title
title
title
نظرات کاربران
1402-12-03 23:07
بسیار عالی
ثبت آرای مردمی
جستجو در بین آثار
همه
سریال
مستند
داستانی
سینمایی
نماهنگ
انیمیشن
لطفاً برای شرکت در نظرسنجی آرای مردمی، عدد گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید
عدد 10 نشان دهنده‌ی بالاترین رای است.
ثبت
دانلود
لیست دانلودهای خود را اینجا ببینید.
در صورت کار نکردن لینک های دانلود، مرورگر خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.
پیش خرید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
منتشر شد اطلاع بده
نام :
نام خانوادگی :
تلفن همراه * :
ایمیل :
توضیحات :
ارسال