| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
اشعار مادرانه

اشعار مادرانه | عماریار

ســید محمدکاظــم دانــش کــه از مکتب خانــه و حــوزه علمیــه بــه کرســی نمایندگــی دزفــول در مجلــس شــورای اســلامی رســید همیشــه بــه جملــه‌ای معتقــد بــود کــه مدت هــا پیــش بــرای مردمــش بــه زبــان آورده بــود؛ …. بــرای تصاحــب کرســی بــه مجلــس نمــی روم، مــی روم تــا محاســنم را بــه خــون خــود رنگیــن کنــم.

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
زمان :

33 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.