خانه
اخبار

جمعه تعطیل نیست | عماریار

سعید کریمی

از او یــاد گرفتیــم کــه طــرف تیــم ضعیف تــر را بگیریــم. یــاد گرفتیــم کــه بــا یکدیگــر باشــیم. وقتــی بــا شــلنگ آب مغــازه رو بــه رو وضــو می گرفتیــم، وضوخانــه ای وجــود نداشــت، هــر هفتــه بــا هــم قــراری داشــتیم. جــدا از قــرار فوتبــال و تفریح، نمــاز جمعه قــراری بــود بــا خــدا و خودمــان. قــراری کــه یــک پــای ثابــت دیگــر هــم داشــت، یــک معلــم عزیزتــر از جــان…

امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
سال تولید:
1394
500 تومان
دانلود اشتراکی
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
تدوین :
زمان :

28 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 3 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.