خانه
اخبار
%25
تخفیف

حماسه تبر | عماریار

سید مجتبی سیادت

مجســمه زنــی تبــر بــه دســت در حالــی کــه بچــه ای او را در آغــوش گرفتــه هنــوز در میــدان اصلــی گیــلان غــرب پــا بــر جاســت. او هنــوز بــا صلابــت ایســتاده و بــر آنچــه انجــام داده پافشــاری می کنــد. مســتند حماســه تبــر داســتان شــیرزنی را روایــت می کنــد کــه بــرای دفــاع از وطنــش از هیــچ تلاشــی فروگــذار نکــرده اســت.

امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
قیمت: 1,500 تومان
سال تولید:
1390
دسترسی به هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ با خرید اشتراک عمّاریار
خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

29 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 2 از 5

    user_admin

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.