خانه
اخبار
حماسه تبر

حماسه تبر | عماریار

مجســمه زنــی تبــر بــه دســت در حالــی کــه بچــه ای او را در آغــوش گرفتــه هنــوز در میــدان اصلــی گیــلان غــرب پــا بــر جاســت. او هنــوز بــا صلابــت ایســتاده و بــر آنچــه انجــام داده پافشــاری می کنــد. مســتند حماســه تبــر داســتان شــیرزنی را روایــت می کنــد کــه بــرای دفــاع از وطنــش از هیــچ تلاشــی فروگــذار نکــرده اســت.

امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
2,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

29 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.