خانه
اخبار

دشمن پشت دروازه‌ها | عماریار

علیرضا بوالی

ایــن مســتند کوتــاه، راه‌هــای رســیدن بــه رابطــه مطلــوب بــا آمریــکا را بررســی و رفتــار آمریــکا و ایــران را بــرای رســیدن بــه تعامــل مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. همچنیــن ایــن اثــر بــه نقــد ایــن موضــوع کــه چــه موقــع تعامــل بــا آمریــکا ممکــن مــی‌شــود، مــی‌پــردازد.

امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
سال تولید:
1394
کلمات کلیدی:
رایگان
خرید اشتراک
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

10 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 2 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.