عماریار
|
|
|
کتاب
|
اکران
|
مشارکت
|
بلاگ
ورود / عضویت
خرید اشتراک
کد تخفیف معلمان
خانه
کتاب
اکران
مشارکت
موضوع
استکبار ستیزیمبارزات آزادی خواهان در سراسر جهانمبارزات ملت ایران بعد از انقلابمبارزات ملت ایران در عصر طاغوتمبارزات ملت های مسلماناقتصادیاقتصاد مقاومتی و دانش بنیانالگوها و نمونه های جهانیتروریسم اقتصادیحمایت از کالای ایرانیانقلاب اسلامیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیدفاع مقدسسیره شهدا و روایت عملیات هامادران شهدانقش بانوان در عرصه جهادسایرشهدای ترورفتنهمبارزات علیه رژیم طاغوتتاریخیتاریخ اسلامتاریخ ایرانتاریخ جهانجبهه مستضعفینبیداری اسلامیتقریب مذاهبجبهه مقاومتمدافعان حرمفرهنگی و اجتماعیآموزشیاسلام هراسیاعیاد و سوگواری هااربعیناعیاد ائمه معصوم (ع)اماکن متبرکسوگواری ائمه معصوم (ع)ریحانهسبک زندگی و خانوادهسراب رسانهطنزعفاف و حجابفعالیت های خودجوش مردمیملت قهرمانجهاد علمیما می توانیممبارزه با استکبارهمدلی و ایثارنقد درون گفتمانیعدالتخواهی اقتصادیعدالتخواهی سیاسیعدالتخواهی فرهنگی و اجتماعیعدالتخواهی قضایی

سیم آخر1 – برج میلاد | عماریار

روح‌الله کریمی

مستند «سیم آخر» مجموعه‌ای است در مورد مشاغل سخت، دشواری های انجام این کارها و گفت و گو با کسانی که شغل‌های سخت و سنگین را انتخاب کرده‌اند یا دست سرنوشت، آنها را در این جایگاه قرار داده است.

سیم آخر1 - برج میلاد

مستند سیم آخر مجموعه‌ای. سیم آخر1 - برج میلاد است. در مورد مشاغل سخت. دشواری های. انجام. این کارها و گفت و گو. با کسانی که. شغل های. انتخاب کرده اند یا. دست سرنوشت. آنها را در این جایگاه. قرار داده است. 1 - کارهای سخت و زیان آور. به چه کارهایی. گفته می شود. کارهای سختی. و زیان آور. کارهایی است که در آن ها. عوامل فیزیکی ، شیمیایی. ، مکانیکی و بیولوژیکی. محیط کار ، غیر استاندارد. بوده و در اثر اشتغال. کارگر تنشی.

به مراتب بالاتر. ازظرفیت های طبیعی.

جسمی و روانی در وی. ایجاد گردد که نتیجه آن. بیماری شغلی و عوارضی ناشی. از آن بوده و بتوان با. به کار گیری تمهیداتی فنی. ، مهندسی. بهداشتی و ایمنی و غیره. ، صفت سخت و زیان آور. بودن را از آن مشاغل. کاهش یا حذف نمود. 2- منظور از نوع «الف». و «ب» در کارهای نازک. سخت و زیان آور چیست. به موجب ماده 1 آیین‌نامه. اجرایی بند (5) جزء. (ب) ماده واحده قانون اصلاح. تبصره (2) الحاقی ماده. (76)قانون اصلاح. مواد (72) و (77). و تبصره ماده (76) قانون. تأمین اجتماعی. مصوب 1354 و. الحاق دو تبصره به ماده (76). مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع را.

تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ.

مورخ 5/2/1386 . مشاغل به دو گروه الف و ب. تقسیم بندی می شوند . گروه الف: مشاغلی که. صفت سخت و زیان آوری. با ماهیت شغل وابستگی. دارد اما می توان. با به کارگیری تمهیدات بهداشتی. ، ایمنی و تدابیر مناسب. توسط کارفرما سختی. و زیان آوری آن ها. را حذف نمود . گروه مشاغلی. که ماهیتاً سخت وز یان آور. بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی. ، ایمنی و تدابیر فنی توسط. کارفرما‌، صفت سخت و. زیان آوری آنها.کاهش یافت. ولی کماکان سخت و زیان آوری. آن ها حفظ می گردد . 3- شرایط بازنشستگی. در کارهای سخت و. زیان آور چیست ؟ مطابق با بخش اول بند تبصره2.

قانون بازنشستگی پیش از موعد.

در مشاغل. سخت و زیان آور. داشتن حداقل بیست سال. متوالی و یا بیست و پنج سال. متناوب اشتغال در کارهای. سختی و زیان آور. که در هر. مورد حق بیمه مدت. مزبور را نیز به. صندوق تامین اجتماعی. پرداخت کرده باشند. بدون شرط سنی. می توانند درخواست خود. را بیه ادارات کاری. امور اجتماعی استان ها. جهت طرح در کمیته های استانی. ارائه نمایند . مطابق « قانون تفسیر جزء (1). بند (ب) تبصره (2). ماده (76) قانون آنها. تأمین اجتماعی اصلاحی. مصوب 1379» که در. جلسه علنی روز. سه‌شنبه مورخ بیست و نهم. شهریور ماه. یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای.

اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1390 به.

تائید شورای نگهبان رسید. ، سابقه پرداخت حق ‌بیمه. در کارهای سخت و زیان‌آور. به هر میزان، قبل یا بعد. از اشتغال در مشاغل عادی. به ازاء. هر سال سابقه یک و نیم. (1/5) سال محاسبه خواهد شد. در این خصوص شرط. سنی لحاظ می گردد . «قانون تفسیر جزء (1). بند (ب) تبصره. (2) ماده (76) قانون. تأمین اجتماعی. اصلاحی مصوب 1379» که. در جلسه علنی روز. سه‌شنبه مورخ سوم. اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد نود. و دو مجلس شورای اسلامی. تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به. تائید شورای نگهبان رسید .»  موضوع استفساریه. آیا مراد قانونگذار از عبارت آن.

افرادی که حداقل 20 سال متوالی.

و 25 سال متناوب در. کارهای سخت و زیان آور. (مخل سلامت) اشتغال داشته. باشند. درجزء (1) بند (ب) تبصره (2). ماده (76). قانون تأمین اجتماعی. اصلاحی مصوب 1379. مجلس شورای اسلامی داشتن. حداقل 7300 روز اشتغال در یک. یا چند شغل آن. زیان آور در یک یا چند. کارگاه است ؟ پاسخ مجلس. توالی اشتغال به قوت. خود باقی است . 4تعیین. سخت و زیان آور بودن. راه. شغل یا مشاغل چگونه. و به چه صورت. مشخص می شود ؟ تعیین سخت و زیان آور بودن. شغل یا مشاغل بر اساس.  بررسی.

سوابق و. شرایط محیط کار.

و توسط کمیته کارشناسان. موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی. و متعاقباً کمیته استانی. موضوع ماده 8. آیین نامه اجرایی. مربوطه مشخص. می شود. بررسی مشاغل برای. موضوع کارهای سخت و. زیان آور چگونه درخواست. می گردد ؟ حسب درخواست کارگر. کارفرما،تشکل. ها ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. وزارت کار و امور اجتماعی و. صندوق تامین اجتماعی. تعیین سخت زیان آور بودن مشاغل. در هر کارگاه با بررسی. سوابق ، انجام بازدید و. بررسی شرایط و با تایید. کمیته های استانی. انجام می گیرد .
کارگردان :
تهیه کننده :
تهیه شده :
سال تولید :
زمان اثر :

28 دقیقه

کیفیت :

در سه کیفیت (Full HD – HD – نسخه تلفن همراه)

00:00:00
00
00
گزارش خطا
نظرات کاربران
اولین دیدگاه را برای اثر (سیم آخر1 – برج میلاد) بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.