خانه
اخبار

قرار داد 19 ژوئن | عماریار

ایمان گودرزی

زمانــی شــعار مــرگ بــر آمریــکا وجــود نداشــت. همــان زمانــی کــه اصــلا انقلاب اســلامی، آمریــکا را دشــمن اول خــود نمی‌دانســت. امــا اتفاقــی افتــاد، اتفاقــی کــه ایــران و آمریکا را پــای میــز مذاکــره نشــاند. بهــزاد نبــوی وزیــر مشــاور در امــور اجرایــی، بــه ســفارش مجلــس، بــرای سرپرســتی تیــم مذاکــره کننــده انتخــاب می شــود. ایــران در ایــن مذاکــرات دســت بالاتــر را دارد امــا…

امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
تیزر
گزارش خطا
1,500 تومان
دانلود اشتراکی
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
تهیه کننده :
با حضور :

دکتر رجبی دوانی،دکتر صادق زیبا کلام،دکتر ابراهیم یزدی و ..

نویسنده :
زمان :

50 دقیقه

نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 3 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.