خانه
اخبار
قرار داد 19 ژوئن

قرار داد 19 ژوئن | عماریار

زمانــی شــعار مــرگ بــر آمریــکا وجــود نداشــت. همــان زمانــی کــه اصــلا انقلاب اســلامی، آمریــکا را دشــمن اول خــود نمی‌دانســت. امــا اتفاقــی افتــاد، اتفاقــی کــه ایــران و آمریکا را پــای میــز مذاکــره نشــاند. بهــزاد نبــوی وزیــر مشــاور در امــور اجرایــی، بــه ســفارش مجلــس، بــرای سرپرســتی تیــم مذاکــره کننــده انتخــاب می شــود. ایــران در ایــن مذاکــرات دســت بالاتــر را دارد امــا…

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
تیزر
گزارش خطا
2,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
تهیه کننده :
با حضور :

دکتر رجبی دوانی،دکتر صادق زیبا کلام،دکتر ابراهیم یزدی و ..

نویسنده :
زمان :

50 دقیقه

نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.