عماریار
|
|
|
کتاب
|
اکران
|
مشارکت
ورود / عضویت
خرید اشتراک
کد تخفیف معلمان
خانه
کتاب
اکران
مشارکت
موضوع
استکبار ستیزیمبارزات آزادی خواهان در سراسر جهانمبارزات ملت ایران بعد از انقلابمبارزات ملت ایران در عصر طاغوتمبارزات ملت های مسلماناقتصادیاقتصاد مقاومتی و دانش بنیانالگوها و نمونه های جهانیتروریسم اقتصادیحمایت از کالای ایرانیانقلاب اسلامیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیدفاع مقدسسیره شهدا و روایت عملیات هامادران شهدانقش بانوان در عرصه جهادسایرشهدای ترورفتنهمبارزات علیه رژیم طاغوتتاریخیتاریخ اسلامتاریخ ایرانتاریخ جهانجبهه مستضعفینبیداری اسلامیتقریب مذاهبجبهه مقاومتمدافعان حرمفرهنگی و اجتماعیآموزشیاسلام هراسیاعیاد و سوگواری هااربعیناعیاد ائمه معصوم (ع)اماکن متبرکسوگواری ائمه معصوم (ع)ریحانهسبک زندگی و خانوادهسراب رسانهطنزعفاف و حجابفعالیت های خودجوش مردمیملت قهرمانجهاد علمیما می توانیممبارزه با استکبارهمدلی و ایثارنقد درون گفتمانیعدالتخواهی اقتصادیعدالتخواهی سیاسیعدالتخواهی فرهنگی و اجتماعیعدالتخواهی قضایی
مجموعه مستند پس از پرواز
4.00

مجموعه مستند پس از پرواز | عماریار

محمود شهبازی

یک مجموعه 7 قسمتی، مصاحبــه محور بــا موضوع فاجعه انفجــار ایرباس ایرانی توســط ناو آمریکایــی وینســنس. فاجعــه تلخــی کــه 290 نفر  از هم وطنان شــیعه و ســنی ما را به شــهادت رساند. در این مجموعه مستند تصاویر و مصاحبه هایی از بازماندگان آن فاجعه داریم که از یــک تــا حتــی شــش نفــر از اعضــای خانــواده خــود را در این فاجعه از دســت داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع حادثــه، ایــن اولین مصاحبــه تصویری با بازماندگان اســت.

مجموعه مستند پس از پرواز

یک مجموعه 7 قسمتی. مصاحبــه محور بــا موضوع فاجعه. مجموعه مستند پس از پرواز. انفجــار ایرباس ایرانی. توســط ناو آمریکایــی وینســنس. فاجعــه تلخــی کــه 290 نفر  از هم وطنان. شــیعه و ســنی ما را به. شــهادت رساند. در این مجموعه مستند. تصاویر و مصاحبه هایی از بازماندگا. آن فاجعه داریم. که از یــک تــا حتــی شــش. نفــر از اعضــای خانــواده خــود. را در این فاجعه از .داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع.

حادثــه، ایــن اولین مصاحبــه. تصویری با بازماندگان اســت.

یک مجموعه 7 قسمتی. مصاحبــه محور بــا موضوع فاجعه. انفجــار ایرباس ایرانی. توســط ناو آمریکایــی وینســنس. فاجعــه تلخــی کــه 290 نفر  از هم وطنان. شــیعه و ســنی ما را به. شــهادت رساند. در این مجموعه مستند. تصاویر و مصاحبه هایی از بازماندگا. آن فاجعه داریم. که از یــک تــا حتــی شــش. نفــر از اعضــای خانــواده خــود. را در این فاجعه از .داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع.

حادثــه، ایــن اولین مصاحبــه. تصویری با بازماندگان اســت.

انفجــار ایرباس ایرانی. توســط ناو آمریکایــی وینســنس. فاجعــه تلخــی کــه 290 نفر  از هم وطنان. شــیعه و ســنی ما را به. شــهاد ت رساند. در این مجمو عه مستند. تصاویر و مصا حبه هایی از بازماندگا. را در این فاجعه از .داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع.

حادثــه، ایــن اولین مصاحبــه. تصویری با بازماندگان اســت.

یک مجموعه 7 قسمتی. مصاحبــه محور بــا موضوع فاجعه. آن فاجعه داریم. که از یــک تــا حتــی شــش. نفــر از اعضــای خانــواده خــود. را در این فاجعه از .داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع.

حادثــه، ایــن اولین مصاحبــه. تصویری با بازماندگان اســت.

انفجــار ایرباس ایرانی. توســط ناو آمریکایــی وینســنس. فاجعــه تلخــی کــه 290 نفر  از هم وطنان. آن فاجعه داریم. که از یــک تــا حتــی شــش. نفــر از اعضــای خانــواده خــود. را در این فاجعه از .داده اند.با گذشــت حــدود ســی ســال از وقــوع.
کارگردان :
زمان :

95 دقیقه

سال تولید :
00:00:00
00
00
گزارش خطا
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
نظرات کاربران
اولین دیدگاه را برای اثر (مجموعه مستند پس از پرواز) بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خدا قوت