خانه
اخبار

مکتب امام | عماریار

امین بابازاده

زمانــی کــه امــام در مســجد سلماســی قــم دروس حــوزوی تدریــس مــی کــرد، تفاوتــی در تدریــس ایشــان بــا ســایر اســاتید حــوزه مشــاهده می شــد. ایــن مســتند از زبــان همراهــان امــام خمینــی(ره)، دربــاره ایــن تفاوت هــا و همچنیــن شــخصیت و تفکــر ایشــان صحبــت می کنــد.

امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
سال تولید:
1389
500 تومان
دانلود اشتراکی
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
تدوین :
زمان :

33 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 3 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.