عماریار
|
|
|
کتاب
|
اکران
|
مشارکت
ورود / عضویت
خرید اشتراک
کد تخفیف معلمان
خانه
کتاب
اکران
مشارکت
موضوع
استکبار ستیزیمبارزات آزادی خواهان در سراسر جهانمبارزات ملت ایران بعد از انقلابمبارزات ملت ایران در عصر طاغوتمبارزات ملت های مسلماناقتصادیاقتصاد مقاومتی و دانش بنیانالگوها و نمونه های جهانیتروریسم اقتصادیحمایت از کالای ایرانیانقلاب اسلامیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیدفاع مقدسسیره شهدا و روایت عملیات هامادران شهدانقش بانوان در عرصه جهادسایرشهدای ترورفتنهمبارزات علیه رژیم طاغوتتاریخیتاریخ اسلامتاریخ ایرانتاریخ جهانجبهه مستضعفینبیداری اسلامیتقریب مذاهبجبهه مقاومتمدافعان حرمفرهنگی و اجتماعیآموزشیاسلام هراسیاعیاد و سوگواری هااربعیناعیاد ائمه معصوم (ع)اماکن متبرکسوگواری ائمه معصوم (ع)ریحانهسبک زندگی و خانوادهسراب رسانهطنزعفاف و حجابفعالیت های خودجوش مردمیملت قهرمانجهاد علمیما می توانیممبارزه با استکبارهمدلی و ایثارنقد درون گفتمانیعدالتخواهی اقتصادیعدالتخواهی سیاسیعدالتخواهی فرهنگی و اجتماعیعدالتخواهی قضایی
نژاد نوع A
4.00

نژاد نوع A | عماریار

محمد اربابی

ایــن فیلــم روایتــی اســت از هاجــر! دختــر 13  ســاله‌ای در روســتای شــوتاور اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد کــه جــان می بــازد. تنهــا بــه خاطــر نداشــتن پــول دارو! اتفاقــی کــه هرگــز بــه چشــم دوربین‌هــا و رســانه‌هــا نمــی آیــد. چــون هاجــر، تهرانــی و پایتخــت نشــین نیســت! روایتی از وظیفــه رســانه‌هــا در محرومیــت زدایــی و اینکــه نبایــد، دیــر کننــد. بایــد نوشــداروی قبــل از مــرگ باشــند.

نژاد نوع A

در دین های یکتاپرست جهان. مفهوم خدا، به یک موجود برتر-که آفریننده جهان. نژاد نوع A. هستی دانسته می‌شود-، اطلاق. می‌گردد؛ از جمله، دین‌های یکتاپرست می‌توان به. دین‌های ابراهیمی (مسیحیت، یهودیت و اسلام). در این دسته از ادیان صفات گوناگونی.

به موجودیت خدا نسبت داده می‌شود.

از جمله، قدرت مطلق، علم، مهربانی. جباریت، خشم، جاودانگی، آمرزندگی، فرزانگی و غیره. این بینش مذهبی بر این باور است که خداوند جدای از این جهان وجود دارد و جهان و انسان را آفریده‌است. در دین‌های دوگانه‌انگار همچون. آیین زرتشت، دو موجود برتر و آفریننده در نظر گرفته می‌شود یکی سرچشمه. خوبی‌ها و دیگری خاستگاه. بدی‌ها، هرچند نام خدا برای موجودی که. سرچشمه خوبی‌ها بکار می‌رود.

اهورا مزدا (تصویر در سمت راست.

با تاج بالا) به اردشیر بابکان (سمت چپ) حلقه پادشاهی. را ارائه می‌دهد. (نقش رستم، قرن ۳ میلادی). در باور دسته دیگری از دین‌ها از. جمله بوداگرایی، هندوگرایی و دین‌های منقرض. شده‌ای مانند مذهب المپی خدایان. زیادی وجود دارند. این خدایان یا ایزدان. معمولاً قادر مطلق نیستند و نمادهای جنبه‌های گوناگون. جهان برتر و ماوراءالطبیعه هستند. به این‌گونه دین‌ها، دین‌های. چندخدا گفته می‌شود. در باور صوفی‌گرایان، موجود. برتر یعنی خدا، (که صوفیان آن را «حق» می‌نامند) موجودی است. که به هیچ‌یک از صفاتی که. در جهان ما یا در ذهن ما حضور دارند منسوب نیست. گروه دیگری (از جمله عده‌ای از صوفیان) به. همه‌خدایی باور دارند. همه خداباوران یا بدیگر. سخن، گروندگان به مفهوم وحدت وجود. کل همین جهان را برابر با خدا می‌دانند.

گروه دیگری نیز به خدافراگیردانی (Pantheism) باور دارند.

خدا-فراگیر-دانی شکلی از است که. در باور صوفی‌گرایان، موجود. برتر، (که آن را «حق» می‌نامند) است. که به هیچ‌یک از صفاتی که. در جهان ما یا ذهن ما حضور دارند نیست. ولی برابر با جهان نیست. یعنی. جهان ما بخشی از خداست.
کارگردان :
نویسنده :
تهیه کننده :
زمان :

22 دقیقه

سال تولید :
کیفیت :

کیفیت HD

00:00:00
00
00
گزارش خطا
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
نظرات کاربران
اولین دیدگاه را برای اثر (نژاد نوع A) بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بسیار عالی