خانه
اخبار
نژاد نوع A

نژاد نوع A | عماریار

ایــن فیلــم روایتــی اســت از هاجــر! دختــر 13  ســاله‌ای در روســتای شــوتاور اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد کــه جــان می بــازد. تنهــا بــه خاطــر نداشــتن پــول دارو! اتفاقــی کــه هرگــز بــه چشــم دوربین‌هــا و رســانه‌هــا نمــی آیــد. چــون هاجــر، تهرانــی و پایتخــت نشــین نیســت! روایتی از وظیفــه رســانه‌هــا در محرومیــت زدایــی و اینکــه نبایــد، دیــر کننــد. بایــد نوشــداروی قبــل از مــرگ باشــند.

امتیاز :4.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
کلمات کلیدی:
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
تهیه کننده :
تدوین :
زمان :

22 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • بسیار عالی

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.