خانه
اخبار
کوچه قیام

کوچه قیام | عماریار

سید محمدحسین هاشمی

مســتند «کوچــه قیــام» نگاهــی بــه زندگــی مرجــع عالــی قــدر آیــت الله نــوری همدانــی و مواضــع وی در سال 88 دارد. از همراهــی بــا امــام خمینــی(ره) تــا تاثیرگــذاری در قضایــای فتنــه ایشــان مــردم را آگاه می ســاخت و در بیــن فتنه گــران برجســته و مــورد خشــم بــود. امــا چــرا؟

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
زمان :

25 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.