عنوان مستند «امیدی‌هِ». به تاریخچه و وجه تسمیه. این شهر در زبان محلی برمی‌گردد. تصویربرداری این مستند. از بهمن ماه ۹۷ آغاز.

شد و سه ماه در فضایی امنیتی. ادامه پیدا کرد. این مستند ۵۰ دقیقه‌ است. و مجری طرح آن. مرکز فرهنگی رسانه بیداری است.

از دیگر عوامل مستند. «امیدی‌هِ» می‌توان به سجاد رضازاده.، نویسنده و تدوین و. بهروز کریم‌پور به عنوان مدیر. تولید اشاره