خانه
اخبار
بهشت سوداگران

بهشت سوداگران | عماریار

وضعیــت مســکن در ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها چــه وضعیتــی دارد؟ آیــا نســبت قیمت‌هــا بــا درآمدهــا در ایــران متعــادل اســت؟ ایــن گرانــی از کجــا نشــات گرفتــه؟ آیــا راه حلــی بــرای ســر و ســامان دادن بــه ایــن وضعیت وجود دارد؟ مســکن همیشــه انبوهی از مشــکلات را بــه ذهــن ســرازیر می‌کنــد. مســتند «بهشــت ســوداگران» بــه بررســی ایــن مــوارد می‌پــردازد.

امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
کلمات کلیدی:
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

54 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 2 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.