خانه
اخبار
تولدی دوباره

تولدی دوباره | عماریار

حجت الله عدالت پناه،

ایــن مســتند بــه زندگــی شــهید «ســید احســان حاجی حتملو» مــی‌پــردازد. کســی کــه روزی پاکســازی مین‌هــای صــدام کارش بــود و روزی پاکســازی بمب‌هــای خوشــه‌ای اســرائیل از جنــوب لبنــان. فقــط ســی ســال از عمــرش گذشــته بــود کــه توفیــق دفــاع از حــرم حضــرت زینــب (ســلام الله علیهــا) را پیــدا کــرد و در نهایــت وصال دوســت نصیبــش شــد.

امتیاز :4.50
00:00:00
00
00
گزارش خطا
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
زمان :

31 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • حسودیم شد ….چقدر دلم شهادت خواست…

  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.