خانه
اخبار

هامون تشنه است | عماریار

مهدی عبداللهی

مشــکلات در زهــک زیــاد اســت از طرفــی مــردم شــهرهای اطــراف هــم بــه اینجــا می آیند تــا بــه مشکلات شــان رســیدگی شــود. در زهــک، در کنــار ســختی هــا دوســتی و همدلــی شــیعه و ســنی زندگــی را شــیرین کــرده اســت. اینجــا پشــت میز نشــینی، معنایی نــدارد. در ایــن میــان مــردی همــواره در تــلاش اســت تــا مــردم در حــل مشــکلات خودکفــا باشــند. ایــن مســتند بــه زندگــی و راه و روش او می پــردازد.

امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
سال تولید:
1394
کلمات کلیدی:
500 تومان
دانلود اشتراکی
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

15 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 2 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    محصولات مشابه