| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
داد

داد | عماریار

مستندی «داد»، در اعتــراض بــه فســاد و زد و بندهــای دلالان باربــری، عــده‌ای از راننده کامیون‌هــا در بنــدر عبــاس دســت بــه اعتــراض می‌زننــد ولــی بــا مشــکلی مواجــه مــی‌شــوند، مشــکلی بــه نــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی! بــه ایــن بهانه تعــدادی از دانشــجویان، بعــد از اطــلاع از موضوع وارد ماجــرا می‌شــوند. آنهــا تصمیــم می‌گیرنــد تــا در ایــن رابطــه یــک مســتند بســازند. مســتندی کــه کمــی از ایــن ماجــرا فراتــر خواهــد رفــت. جمهوریــت، عدالــت و امنیــت!

امتیاز :4.67
00:00:00
00
00
تیزر
گزارش خطا
موضوع:
2,500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
تهیه کننده :
زمان :

58 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • ضعیف و دیگر هیچ…

  • عالی

  • (مالک تایید شده)

    همه دوستانی ک زحمت کشیدن خدا قوت امیدوارم کارگران و کامیونداران به مطالبات شون رسیده باشن

  • عالی بود, خدا قوت و خسته نباشید به کارگردان و باقی عوامل که زحمت کشیدن تا داد مظلومان رو به گوش مسئولین برسونن

  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.