| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
غواصان

غواصان | عماریار

مســتند «غواصــان» بــه بررســی عملیات هــا و رشــادت های غواصــان زنجانــی در دفــاع مقــدس می پردازنــد. کارشناســان جنگــی باورشــان نمی شــد کــه همــه ایــن عملیات هــا توســط نوجوانــان انجــام شــده باشــد. نوجوانــان و جوانانــی کــه تــا قبــل از پیوســتن بــه جبهه‌هــا حتــی شــنا کــردن بــرای تفریــح را هــم بلــد نبودنــد.

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
زمان :

47 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.